Quy chế hoạt động

I. Nguyên tắc chung

1. Mô hình, loại hình cung cấp dịch vụ trên ứng dụng

Thuê phòng trọ, căn hộ và hỗ trợ quá trình thuê phòng:tương tác, quan tâm, thanh toán, hợp đồng, hóa đơn, báo cáo sự cố, đánh giá

Tài khoản điểm dành cho người sử dụng dùng trong các Dịch vụ của Rencity

Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity do Công ty Rencity (“Công ty”, “Rencity”) thực hiện hoạt động và vận hành dưới mô hình ứng dụng di động (“App”, “Nền tảng”) Thành viên trên Nền tảng là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được Rencity chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity và các bên liên quan cung cấp.

Quy chế này áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng, tạo lập kho phòng giới thiệu và/hoặc thuê – cho thuê danh sách phòng, cung cấp dịch vụ hay khuyến mại được thực hiện trên Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity.

Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch thuê-cho thuê (“Giao dịch”) tại Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động thuê cho thuê danh sách phòng, dịch vụ và không trái với quy định của pháp luật. Danh sách phòng, dịch vụ tham gia giao dịch trên Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật, không vi phạm các quy định, chính sách của Nền tảng Rencity.

Hoạt động thuê – cho thuê phòng qua Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người dùng..

Tất cả các nội dung trong Quy định này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity và các quy định, chính sách khác được Rencity đăng tải không khai trên trang web www.rencity.vn.

II. Quy định chung

1. Tên Miền Website Rencity

a. Website Rencity do Công ty Rencity phát triển với tên miền website là: www.rencity.vn

b. Nền tảng cho thuê và quản lý phòng do công ty Rencity phát triển dưới dạng ứng dụng di động (App) được tải về ở các liên kết sau (sau đây gọi tắt là: “Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity”, “Nền tảng”, “App”)

 • CH Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ikitech.rencity
 • App Store: https://apps.apple.com/us/app/rencity/id6443961326

2. Định nghĩa chung

a. Người cho thuê: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Rencity bao gồm: tạo lập kho phòng, đăng tin giới thiệu danh sách phòng và hoặc khuyến mại danh sách phòng.

b. Người thuê: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về danh sách phòng/dịch vụ được đăng cho thuê trên Rencity. Người thuê bắt buộc đăng ký tài khoản để tham gia giao dịch thuê-cho thuê.

c. Thành viên: bao gồm cả Người cho thuê và Người thuê

Thành viên tham gia giao dịch trên Nền Tảng Cho Thuê Phòng Rencity là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê-cho thuê danh sách phòng trên ứng dung hoặc webiste.

Thành viên đăng ký kê khai ban đầu các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản lý Nền Tảng TMĐT Rencity chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ của Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity.

Khi đăng ký là thành viên của Rencity, thành viên hiểu rằng:

 • Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng.
 • Thành viên có thể thuê danh sách phòng, dịch vụ theo đúng giá và quy chuẩn theo đúng cam kết đã công bố trên Nền Tảng.

d. Tài khoản điểm

Tài khoản điểm Rencity được cấp cho mỗi thành viên khi sử dụng Nền tảng Rencity. Các thành viên kích hoạt tài khoản điểm Rencity khi xác minh danh tính qua giấy tờ tùy thân (“KYC”). Tài khoản điểm được sử dụng để thanh toán, nhận khuyến mại, chiết khấu, giảm giá khi thành viên thanh toán trong nền tảng Rencity. Tài khoản điểm của mỗi thành viên chia thành hai loại tài khoản: Điểm chính (Điểm Ren) và Điểm khuyến mại (Điểm Point), được đảm bảo bới Rencity. 

Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế và các quy định của Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity.

III. Quy trình giao dịch thuê phòng được đăng cho thuê tại Rencity

1. Quy trình dành cho Người thuê

Khi có nhu cầu thuê phòng trên Rencity, Người thuê cần thực hiện các bước sau đây:

 • Đăng nhập tài khoản Rencity;
 • Tìm kiếm, tham khảo thông tin danh sách phòng, dịch vụ, khuyến mại và các Người cho thuê mà Người thuê đang quan tâm.
 • Tham khảo thông tin giá và chính sách hỗ trợ của bên cho thuê danh sách phòng, dịch vụ mà Người thuê đang có nhu cầu thuê (có thể tham khảo mặt phòng tương tự của những Người cho thuê khác trên App Rencity để đưa ra quyết định thuê danh sách phòng, dịch vụ đó);
 • Dựa trên thông tin tham khảo được từ Người cho thuê danh sách phòng, dịch vụ Người thuê có thể liên hệ với chủ kho phòng qua thông tin liên hệ trên kho phòng để hỏi thêm thông tin danh sách phòng, dịch vụ hoặc tiếp xúc trực tiếp để xem và thuê danh sách phòng, dịch vụ;
 • Người thuê đưa ra quyết định tương tác trực tuyến bằng cách click vào “Chat”, “Gọi điện”, “Giữ chỗ – Đặt lịch xem phòng”
 • Người thuê lựa chọn cách thức giao dịch tuy theo chính sách của từng danh sách phòng đặt ra;
 • Tương tác của Người thuê sẽ được chuyển thông tin đến Người cho thuê. Tùy vào thỏa thuận giữa Người thuê và Người cho thuê mà Rencity có thể hỗ trợ quá trình thuê -cho thuê phòng  và thanh toán tiền cọc, tiền thuê, hóa đơn đảm bảo hoặc hai bên tự giao dịch với nhau;
 • Người thuê nhận và xác nhận Hợp đồng cho thuê được tạo bởi Người cho Thuê
 • Người thuê thắc mắc, khiếu nại Người cho thuê (nếu có) qua tổng đài hỗ trợ của Rencity hoặc nhấn vào nút “Báo cáo” trên App Rencity
 • Người thuê quản lý Hợp đồng, Hóa đơn và các Báo cáo sự cố trong khi thuê phòng trong mục quản lý
 • Người Thuê thanh toán các Hóa đơn trong khi thuê qua App Rencity sau khi nhận và xác nhận Hóa đơn từ Người cho thuê gửi qua App Rencity hoặc hai bên tự giao dịch với nhau.

2. Quy trình dành cho Người cho thuê

– Đăng ký tài khoản Rencity;

– Rencity xác nhận và kích hoạt tài khoản;

– Sau khi đăng nhập, Người cho thuê tiến hành đăng tải thông tin cho thuê phòng:

 • Chuẩn bị tin bài bằng chữ và hình ảnh; video và thông tin các dịch vụ đi kèm (Điện, nước, quản lý, vệ sinh, internet và các chi phí phát sinh khác)
 • Các tin bài cần đăng phải được chia thành 02 phần thông tin danh sách phòng và hình ảnh, video danh sách phòng
 • Các nội dung bằng chữ bị giới hạn 3.000 ký tự cho phần mô tả danh sách phòng, không có quy định về định dạng chữ do Rencity sẽ tự động điều chỉnh phông chữ cho đồng nhất.
 • Các nội dung bằng hình ảnh, video được định dạng theo dạng ảnh jpg, bmp, hoặc png, video theo dạng Mp4. Số lượng ảnh tối đa cho 01 lần đăng tin là 09 ảnh (dung lượng tối đa 3mb/ảnh)và số lượng video là 1 (dung lượng dưới 50mb)

– Đưa nội dung lên Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity;

– Rencity kiểm duyệt thông tin danh sách phòng, dịch vụ của Người cho thuê khi đưa lên Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity.

– Người cho thuê tương tác, giao dịch, quản lý Hợp đồng, Hóa đơn và các khoản thanh toán của Người thuê qua App Rencity

3. Chính sách đảm bảo

– Người cho thuê có trách nhiệm tiếp nhận đảm bảo phòng cho Người thuê như trong cam kết Hợp đồng cho thuê phòng và thông tin phòng, được đăng tải trên Nền Tảng Rencity.

– Người thuê luôn giữ Hợp đồng cho thuê và có quyền yêu cầu Người cho thuê bảo trì, sửa chữa đối với danh sách phòng cố định sử dụng tại nhà.

– Rencity khuyến cáo Người thuê phòng cần kiểm tra chất lượng phòng có dự định thuê. Rencity sẽ không chịu trách nhiệm chính trong việc đảm bảo chất lượng cho bất kỳ danh sách phòng nào. Rencity chỉ hỗ trợ trong khả năng cho phép để phòng của Người thuê được đảm bảo chất lượng theo chính sách, cam kết của Người cho thuê. Để cho rõ ràng, Rencity không phải là bên thực hiện nghĩa vụ đảm bảo chất lương, tính chính xác đối với bất cứ danh sách phòng, nào được đăng cho thuê trên Rencity. 

4. Quy trình giải quyết tranh chấp/Xử lý khiếu nại

Khi phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, Rencity khuyến khích giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên để đạt được sự đồng thuận về phương án giải quyết. Nếu hai bên không thể thương lượng với nhau và yêu cầu Rencity đứng ra giải quyết vụ việc. Quyết định của Rencity là quyết định cuối cùng. Tranh chấp hoặc khiếu nại sẽ được sẽ được xử lý theo trình tự sau:

Bước 1: Để tạo khiếu nại yêu cầu Trả phòng/Hoàn tiền tới Rencity, người thuê cần liên hệ với bộ phận CSKH của Rencity. Rencity sẽ ghi nhận khiếu nại này của Người thuê vvaf phản hồi giải quyết cho các bên qua. Việc tạo khiếu nại là cơ sở Rencity tạm giữ khoản cần thanh toán cho Người cho thuê lại cho đến khi giải quyết xong. 

Bước 2: Bộ phận CSKH của Rencity sẽ tiếp nhận các yêu cầu của người khiếu nại/các bên tranh chấp. Rencity sẽ có biện pháp cụ thể hỗ trợ người khiếu nại/các bên tranh chấp để giải quyết tùy theo tính chất và mức độ của vụ việc.

Bước 3: Rencity yêu cầu các bên tranh chấp cung cấp đầy đủ thông tin/tài liệu liên quan đến vụ việc, và đưa ra hướng giải quyết dựa trên các thông tin/tài liệu thu thập được trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ các thông tin/tài liệu có liên quan đến vụ việc. Trong trường hợp vụ việc có nhiều thông tin, tình tiết phức tạp thì thời hạn giải quyết sẽ được kéo dài hơn. 

Bước 4: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Nền Tảng trực tuyến thuê phòng hoặc vụ việc đã được Rencity đưa ra quyết định cuối cùng mà một trong hai bên hoặc cả hai bên đều không đồng ý với quyết định này, Rencity sẽ yêu cầu các bên tranh chấp đưa vụ việc ra giải quyết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Rencity tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lời của khách phòng (người tiêu dùng). Các Nhà cho thuê phòng trên Nền Tảng trực tuyến thuê phòng Rencity cần cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin/tài liệu liên quan đến danh sách phòng. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại này được giải thích và điều chỉnh phù hợp với Quy chế hoạt động Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity, được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (“Quy chế hoạt động”). Các thuật ngữ viết hoa trong quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại này sẽ có ý nghĩa như được quy định tại Quy chế hoạt động. Đối với Người cho thuê phòng nước ngoài: Theo quy định của Nghị định 85/2021/NĐ-CP, Rencity là đại diện giải quyết các khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến phòng do thương nhân nước ngoài cung cấp theo quy định của Bộ luật dân sự về đại diện.

III.    Quy trình nạp điểm, thanh toán

Người thuê và Người cho thuê nạp điểm và thanh toán trong khi thuê qua Tài khoản điểm của Rencity. Lưu ý: Người thuê và Người cho thuê có thể thanh toán bằng các hình thức khác bên ngoài hệ thống của Rencity, tuy nhiên, Rencity sẽ không đảm bảo cho các khoản thanh toán này khi có rủi ro xảy ra. 

1. Nạp và thanh toán tiền cọc thuê phòng

Bước 1: Người thuê tìm hiểu thông tin về danh sách phòng được đăng tin;

Bước 2: Người thuê tương tác với Người cho thuê trên Rencity, đặt lịch xem phòng 

Bước 3: Rencity xác nhận thông tin Người thuê và chuyển tới Người cho thuê;Người thuê quyết định thuê phòng và thông báo với Người cho thuê

Bước 4: Người cho thuê tạo Hợp đồng cho thuê với Người thuê và thông báo tới Người thuê thông qua Rencity;

Bước 5: Người thuê nhận và xác nhận Hợp đồng, khi xác nhận và thanh toán, 

Bước 6: Hệ thống cấn trừ điểm trong tài khoản Người thuê và chuyển qua tài khoản Người cho thuê sau khi trừ đi các khoản phí cần thanh toán cho Rencity; 

Bước 7: Trong trường hợp Tài khoản điểm của Người thuê không đủ số điểm tương ứng, hệ thống sẽ yêu cầu Người thuê nạp điểm. Người Thuê có thể nạp điểm bằng các hình thức như chuyển khoản, thẻ tín dụng/ghi nợ hoặc các hình thức nạp điểm khác được cung cấp bởi Rencity hoặc được bên thứ ba được Rencity ủy quyền. 

2. Nạp và thanh toán tiền Hóa đơn thuê phòng phòng tháng

Bước 1: Người cho thuê tạo Hóa đơn thuê phòng phòng tháng (bao gồm tiền thuê phòng, chi phí dịch vụ…) và thông báo đến Người thuê qua Rencity

Bước 2: Người thuê kiểm tra hóa đơn và xác nhận thanh toán

Bước 3: Hệ thống cấn trừ điểm trong tài khoản Người thuê và chuyển qua tài khoản Người cho thuê sau khi trừ đi các khoản phí cần thanh toán cho Rencity;

Bước 4: Trong trường hợp Tài khoản điểm của Người thuê không đủ số điểm tương ứng, hệ thống sẽ yêu cầu Người thuê nạp điểm. Người Thuê có thể nạp điểm bằng các hình thức như chuyển khoản, thẻ tín dụng/ghi nợ hoặc các hình thức nạp điểm khác được cung cấp bởi Rencity hoặc được bên thứ ba được Rencity ủy quyền. 

3. Nạp và Thanh toán các khoản phí Marketing

Bước 1: Người cho thuê tìm hiểu các hình thức Marketing danh sách phòng trên App Rencity  

Bước 2: Khi hệ thống thông báo đã đến giới hạn tính năng sử dụng và yêu cầu sử dụng điểm để dùng tiếp, Người cho thuê xác nhận và lựa chọn tài khoản điểm để thanh toán

Bước 3: Hệ thống sẽ trừ số điểm trong tài khoản điểm tương ứng với giá dịch vụ

Bước 4:  Trong trường hợp Tài khoản điểm của Người thuê không đủ số điểm tương ứng, hệ thống sẽ yêu cầu Người thuê nạp điểm. Người Thuê có thể nạp điểm bằng các hình thức như chuyển khoản, thẻ tín dụng/ghi nợ hoặc các hình thức nạp điểm khác được cung cấp bởi Rencity hoặc được bên thứ ba được Rencity ủy quyền. 

IV. Đảm bảo và rút tiền

Người thuê và Người cho thuê có nhu cầu rút tiền cần cung cấp số tài khoản ngân hàng chính xác và gửi yêu cầu rút tiền, số tiền cần rút tới Rencity. Lưu ý: Chỉ có thể rút được số dư tài khoản điểm chính (Điểm Ren).  Điểm Point trong Tài khoản điểm khuyến mại sẽ không thể rút hay quy đổi thành tiền mặt. 

Bước 1: Người dùng có nhu cầu rút tiền, cần kiểm tra số dư điểm trong Tài khoản điểm và thông tin ngân hàng nhận tiền

Bước 2: Người dùng nhập số tiền cần rút tương ứng với số điểm, và có thể nhỏ hơn hoặc bằng số dư điểm tại thời điểm rút

Bước 3: Sau khi gửi yêu cầu cùng số lượng tiền, Rencity sẽ xét duyệt và xác nhận,chuyển khoản vào số tài khoản do người dùng cung cấp. Thời gian xét duyệt tối đa 03 ngày làm việc. (Đối với Rencity Partner là 07 ngày làm việc)

Bước 4. Người dùng kiểm tra tài khoản ngân hàng, trong trường hợp chưa nhận được tiền người dùng cần kiểm tra lại lại Ngân hàng và liên lạc với Rencity để được hỗ trợ. 

V. Đảm bảo an toàn giao dịch

Ban quản lý đã sử dụng các dịch vụ để bảo vệ thông tin về nội dung mà Người cho thuê đăng danh sách phòng trên Rencity. Để đảm bảo các giao dịch được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh, Người cho thuê phải cung cấp thông tin đầy đủ (tên, địa chỉ, số điện thoại, email) trong mỗi kho phòng đăng cho thuê danh sách phòng.

Người thuê không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng email hoặc hình thức liên lạc khác, Rencity không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của Người thuê qua Internet hoặc email.

Trong trường hợp Người thuê liên hệ trực tiếp với Người cho thuê và không sử dụng dịch vụ giao nhận của Rencity thì Người thuê phải cân nhắc việc giao tiền trước cho Người cho thuê.

Người thuê tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm hại hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.

Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

VI. Bảo vệ thông tin cá nhân khách phòng

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Ứng dụng Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity bao gồm: email, điện thoại, họ và tên, giới tính, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách phòng (thành viên), v.v.. Đây là các thông tin mà Rencity cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Rencity liên hệ xác nhận khi khách phòng đăng ký sử dụng dịch vụ trên Ứng dụng nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ứng dụng Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

 • để xem xét và/hoặc xử lý đăng ký/giao dịch của bạn với chúng tôi hoặc giao dịch hay thư từ của bạn với các bên thứ ba qua Các Dịch Vụ;
 • để quản lý, điều hành, cung cấp và/hoặc quản lý việc bạn sử dụng và/hoặc truy cập Các Dịch Vụ và các Nền tảng của chúng tôi (bao gồm các sở thích của bạn), cũng như quan hệ và tài khoản người dùng của bạn với chúng tôi;
 • để đáp ứng, xử lý, giải quyết hoặc hoàn tất một giao dịch và/hoặc đáp ứng các yêu cầu của bạn đối với các danh sách phòng và dịch vụ nhất định và thông báo cho bạn về các vấn đề dịch vụ và các hoạt động tài khoản bất thường;
 • để thực thi các Điều Khoản Dịch Vụ của chúng tôi hoặc bất kỳ thỏa thuận giấy phép người dùng cuối nào áp dụng;
 • để bảo vệ sự an toàn cá nhân và các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người khác;
 • để phục vụ mục đích nhận dạng, xác minh, đánh giá pháp lý hoặc để nhận biết khách phòng;
 • để đánh giá và đưa ra các quyết định liên quan đến hồ sơ tín dụng và rủi ro của bạn và tính đủ điều kiện cho các danh sách phòng tín dụng;
 • để duy trì và quản lý bất kỳ bản cập nhật phần mềm nào và/hoặc các bản cập nhật khác và sự hỗ trợ có thể được yêu cầu tùy lúc nhằm đảm bảo Các Dịch Vụ của chúng tôi hoạt động suôn sẻ;
 • để giải quyết hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho dịch vụ khách phòng, thực hiện các chỉ thị của bạn, giải quyết hoặc trả lời bất kỳ thắc mắc nào được gửi bởi (hoặc nhằm được gửi bởi) bạn hoặc thay mặt bạn;
 • để liên hệ với bạn hoặc liên lạc với bạn qua điện thoại, tin nhắn văn bản và/hoặc tin nhắn fax, email và/hoặc thư hoặc cách khác nhằm mục đích quản trị và/hoặc quản lý quan hệ của bạn với chúng tôi hoặc việc bạn sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi, chẳng hạn như ở việc truyền đạt thông tin hành chính cho bạn liên quan đến Các Dịch Vụ của chúng tôi. Bạn xác nhận và đồng ý rằng sự liên lạc như thế của chúng tôi có thể là theo cách gửi thư qua đường bưu điện, tài liệu hoặc thông báo cho bạn, có thể gồm có tiết lộ dữ liệu cá nhân nhất định về bạn để cung cấp các tài liệu đó cũng như trên bao bì/phong bì;
 • để cho phép các người dùng khác tương tác hoặc liên lạc với bạn hoặc thấy một số hoạt động của bạn trên Nền tảng, bao gồm để thông báo cho bạn khi một người dùng khác đã gửi cho bạn một tin nhắn riêng tư hoặc đăng nhận xét về bạn trên Nền tảng hoặc để liên kết với việc bạn sử dụng các tính năng xã hội trên Nền tảng;
 • để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển (bao gồm nhưng không giới hạn phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển và/hoặc lập đặc tính danh sách phòng và dịch vụ), để phân tích cách thức bạn sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi, để giới thiệu danh sách phòng và/hoặc dịch vụ theo sự quan tâm của bạn, để cải thiện Các Dịch Vụ hoặc danh sách phòng của chúng tôi và/hoặc để cải thiện trải nghiệm khách phòng của bạn;
 • để cho phép kiểm tra và khảo sát khác để, ngoài những hoạt động khác, xác thực quy mô và thành phần của đối tượng mục tiêu của chúng tôi, và hiểu được trải nghiệm của họ với Các Dịch Vụ của Rencity;
 • vì mục đích tiếp thị và quảng cáo, trong trường hợp này, để gửi cho bạn qua các phương tiện và phương thức liên lạc khác nhau, thông tin và tài liệu tiếp thị và quảng bá liên quan đến các danh sách phòng và/hoặc dịch vụ (bao gồm, nhưng không giới hạn các danh sách phòng và/hoặc dịch vụ của các bên thứ ba mà Rencity có thể hợp tác hoặc liên kết) mà Rencity (và/hoặc các bên liên kết hoặc công ty có liên quan của nó) có thể cho thuê, tiếp thị hoặc quảng bá, cho dù các danh sách phòng hoặc dịch vụ đó tồn tại vào lúc này hoặc được tạo ra trong tương lai. Bạn có thể hủy đăng ký nhận các thông tin tiếp thị tại bất cứ thời điểm nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký trong các tài liệu tiếp thị điện tử. Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin liên hệ của bạn để gửi các bản tin và/hoặc tài liệu truyền thông từ chúng tôi hoặc từ các công ty có liên quan của chúng tôi;
 • để đáp ứng các thủ tục pháp lý hoặc để tuân thủ hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành, và các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc yêu cầu của bất cứ cơ quan tài phán nào hoặc khi chúng tôi thực sự tin tưởng rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn, đáp ứng các yêu cầu đáp ứng các yêu cầu công bố thông tin theo yêu cầu của bất kỳ luật ràng buộc nào đối với Rencity hoặc các công ty hoặc chi nhánh liên quan của Rencity (bao gồm, nếu có, việc hiển thị tên, chi tiết liên hệ và chi tiết công ty của bạn);
 • để lập số liệu thống kê và nghiên cứu đáp ứng yêu cầu báo cáo và/hoặc duy trì sổ sách nội bộ hoặc theo quy định;
 • để thực hiện quy trình tìm hiểu và xác minh hoặc các hoạt động Nền Tảng lọc khác (bao gồm nhưng không giới hạn kiểm tra lý lịch) tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định pháp luật hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các thủ tục kiểm soát rủi ro của chúng tôi, có thể được pháp luật yêu cầu hoặc có thể đã được chúng tôi áp dụng;
 • để kiểm tra Các Dịch Vụ của chúng tôi hoặc hoạt động của Rencity
 • để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hoạt động gian lận thực tế hoặc bị nghi ngờ nào đối với Điều khoản dịch vụ của chúng tôi, gian lận, các hành vi phi pháp, thiếu sót hay hành vi sai trái nào, cho dù có liên quan đến việc bạn sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi hay không hay bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ quan hệ của bạn với chúng tôi;
 • để đáp ứng bất cứ các mối đe dọa hoặc yêu cầu thực tế nào được khẳng định chống lại Rencity hoặc các yêu cầu khác liên quan đến các Nội dung vi phạm quy định của các bên thứ ba;
 • để lưu trữ, lập máy chủ, sao lưu (cho dù là vì mục đích khôi phục sau thảm họa hoặc mục đích khác) đối với dữ liệu cá nhân của bạn;
 • để xử lý và/hoặc tạo thuận tiện cho một giao dịch tài sản kinh doanh hoặc một giao dịch tài sản kinh doanh tiềm năng, trường hợp giao dịch đó liên quan đến Rencity như một bên tham gia hoặc chỉ liên quan đến một công ty hay công ty liên kết của Rencity như một bên tham gia hoặc liên quan đến Rencity và/hoặc bất kỳ một hay nhiều công ty hoặc công ty liên kết của Rencity như (các) bên tham gia, và có thể có các tổ chức bên thứ ba khác tham gia giao dịch như thế. “Giao dịch tài sản kinh doanh” là các giao dịch thuê, cho thuê, cho thuê, sáp nhập, hợp nhất hoặc bất kỳ hoạt động thuê lại, thanh lý hay tài trợ nào của một tổ chức hoặc một phần của một tổ chức hoặc của bất kỳ hoạt động kinh doanh hay tài sản nào của một tổ chức; và/hoặc
 • bất kỳ mục đích nào mà chúng tôi thông báo cho bạn tại thời điểm xin sự cho phép của bạn.

3. Thời hạn lưu trữ thông tin cá nhân

Rencity sẽ duy trì dữ liệu cá nhân tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân và/hoặc các điều luật hiện hành khác. Có nghĩa là, công ty sẽ hủy hoặc xóa thông tin nhận dạng ra khỏi dữ liệu cá nhân của người dùng khi Rencity có lý do hợp lý để xác định rằng (i) việc lưu giữ dữ liệu cá nhân đó không còn phục vụ mục đích thu thập dữ liệu cá nhân đó nữa; (ii) việc lưu giữ không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích hợp pháp hay mục đích kinh doanh nào và (iii) không còn các lợi ích hợp pháp nào khác để tiếp tục lưu giữ các dữ liệu cá nhân này. Nếu người dùng ngưng sử dụng dịch vụ của Rencity, hoặc quyền của người dùng được sử dụng dịch vụ của Rencity bị chấm dứt, công ty có thể tiếp tục lưu, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của người dùng tuân theo Chính sách bảo mật của công ty và các nghĩa vụ của Rencity theo các quy định của pháp luật có liên quan. Tùy thuộc vào quy định của pháp luật, Rencity có thể tiêu hủy dữ liệu cá nhân của người dùng một cách an toàn mà không cần thông báo trước.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN RENCITY 

 • Địa chỉ: 9A Nguyễn Xiển, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 
 • Điện thoại: 19001221
 • Email: cskh@rencity.vn

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

– Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Rencity thực hiện việc này.

– Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Ứng dụng Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Rencity sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

– Email tiếp nhận thông tin khiếu nại:  cskh@rencity.vn

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách phòng

– Thông tin cá nhân của thành viên trên Rencity được Rencity cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Rencity. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách phòng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ thành viên.

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Rencity sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

– Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên 

– Ban quản lý Rencity yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/thuê phòng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán… và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Rencity không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách phòng khi thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc vi phạm

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, người dùng có quyền gởi khiếu nại đến Rencity với các thông tin, chứng cứ liên quan tới việc này. Công ty cam kết sẽ phản hồi trong vòng 24 tiếng để cùng Người dùng thống nhất phương án giải quyết.

VII. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

– Ban quản lý Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …. và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Rencity không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Người thuê đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của Người thuê đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

– Người thuê có quyền gửi khiếu nại trực tiếp và yêu cầu Người cho thuê bồi thường đến Rencity trong trường hợp danh sách phòng, dịch vụ do Người cho thuê thực hiện cung cấp không đảm bảo chất lượng như các thông tin đã công bố.

– Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity luôn đảm bảo làm trọng tài yêu cầu bồi thường cho Người thuê từ Người cho thuê cung cấp danh sách phòng, dịch vụ nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người tiêu dùng trong các trường hợp phát sinh mâu thuẫn giữa các bên gây ảnh hưởng đến lợi ích của người tiêu dùng.

– Trong trường hợp Nền Tảng Rencity đã áp dụng các biện pháp, thực hiện các quy trình giải quyết khiếu nại, tranh chấp theo các quy định của pháp luật hiện hành, các quy định, chính sách trên Nền Tảng Rencity nhưng không thể giải quyết được vụ việc, hoặc mặc dù đã đưa ra quyết định cuối cùng nhưng một trong các bên hoặc tất cả các bên đều không đồng ý với quyết định giải quyết của Nền Tảng Rencity, thì Nền Tảng Rencity có quyền yêu cầu bên không đồng ý với kết quả xử lý đưa vụ việc ra giải quyết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tại tòa án theo quy định của pháp luật.

Quản lý thông tin xấu

🗹 Cơ chế kiểm soát tự động 🗹 Cơ chế kiểm soát riêng

🗹 Có quy định về đăng thông tin 🗹 Cơ chế giám sát khác

Quy định thành viên:

1.1. Kiểm soát thành viên

  Người thuê: Để được sử dụng dịch vụ trên Rencity, Người dùng phải cung cấp các thông tin cơ bản bao gồm: số điện thoại hoặc email. Để được thuê phòng trên Rencity, Người dùng phải cung cấp thêm các thông tin như: số điện thoại, địa chỉ liên hệ, họ tên.

  Người cho thuê: Để được phép cho thuê phòng trên Rencity, Người cho thuê phải cung cấp các thông tin bao gồm nhưng không giới hạn tên, số điện thoại, địa chỉ liên hệ. Sau khi cho thuê phòng thành công, Người cho thuê cần cung cấp thông tin tài khoản ngân phòng (số tài khoản, họ và tên chủ tài khoản). Riêng Người cho thuê tại Rencity Mall cần cung cấp tài liệu đăng ký kinh doanh, chứng từ chứng minh nguồn gốc, chất lượng danh sách phòng… trước khi đăng cho thuê. Đối với Người cho thuê phòng nước ngoài, cần phải cung cấp các thông tin như Người cho thuê phòng trong nước kèm theo các tài liệu theo quy định của nước nơi Người cho thuê phòng cư trú (chẳng hạn như tài liệu chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, ID, Hộ chiếu,…).

  Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

  Thành viên không sử dụng dịch vụ của Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và/hoặc phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt phòng, chào phòng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

  Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán ghép, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity trong bản Quy chế này.

1.2. Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity.

Hành vi cấm trong hoạt động trưng bày, giới thiệu danh sách phòng, dịch vụ trên Nền Tảng Rencity

Người cho thuê phòng bị nghiêm cấm lợi dụng hoạt động giới thiệu danh sách phòng trực tuyến trên Nền Tảng Rencity để thực hiện các hoạt động sau:

  Sử dụng thông tin, hình ảnh, video, âm thanh vi phạm pháp luật, thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

  Xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.

  Sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.

  Cung cấp thông tin, quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp danh sách phòng của tổ chức, cá nhân kinh doanh danh sách phòng đã đăng ký hoặc đã được công bố.

  So sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng danh sách phòng, phòng của mình với giá cả, chất lượng danh sách phòng, phòng cùng loại của tổ chức, cá nhân khác. 

Có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh. 

  Vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ. 

  Quảng cáo cho các doanh nghiệp khác. Ví dụ như danh sách phòng có chứa hình ảnh, logo, địa chỉ, hotline, đường link của doanh nghiệp hoặc website thuê cho thuê khác; 

Đăng cho thuê một danh sách phòng lặp đi lặp lại (spam) trên cùng một danh mục hoặc các danh mục khác nhau. 

  Thay đổi nội dung tin đăng để gian lận đánh giá.

Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin về danh sách phòng của Ban quản lý Nền tảng cho thuê và quản lý phòng đối với danh sách phòng đăng tải trên Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity:

  Người cho thuê muốn đăng cho thuê danh sách phòng thì buộc phải xác minh số điện thoại với Rencity. Việc đăng cho thuê phải tuân thủ quy định về Đăng cho thuê danh sách phòng trên Rencity.

  Rencity sẽ toàn quyền loại bỏ các danh sách phòng của Người cho thuê nếu danh sách phòng cho thuê vi phạm quy chế đăng tin. Các danh sách phòng không phù hợp với chuyên mục quy định sẽ bị xóa hoặc Rencity chuyển sang chuyên mục khác cho là hợp lý.

  Rencity giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ danh sách phòng đã đăng trên trang Nền tảng cho thuê và quản lý phòng này mà không cần báo trước.

Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Rencity, Rencity sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho Người thuê phòng.

Khi thực hiện các giao dịch trên Nền Tảng Rencity, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

Ban quản lý Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các thành viên thông báo cho Ban quản lý Nền Tảng Rencity chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity.

Tuy nhiên, Ban quản lý Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity

Quyền của Ban quản lý Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity

Công ty Rencity giao trách nhiệm cho Ban Quản lý Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc quản lý sử dụng website của thành viên tham gia như sau:

1.1. Quyền của Ban quản lý Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity:

–     Ban hành các quy định, thủ tục và các điều kiện bắt buộc áp dụng cho thành viên, người dùng tham gia Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity;

–     Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên;

–     Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity, vi phạm các nghĩa vụ của thành viên trên Nền Tảng Rencity trong Mục XII.2 dưới đây hoặc có những hành vi khác gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity;

–     Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity phát hiện thành viên có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

–     Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity theo các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

–     Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là 01 (một) tuần.

1.2. Trách nhiệm của Ban quản lý Nền Tảng Rencity:

– Đăng ký thiết lập website, ứng dụng cung cấp dịch vụ Nền tảng giao dịch thương mại điện tử, dịch vụ khuyến mại trực tuyến theo quy định tại Mục 2 Chương IV Nghị định 52/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định của Nghị định 85/2021/NĐ-CP (Sau đây gọi chung là Nghị định 52) và công bố các thông tin về người sở hữu website theo quy định tại Điều 29 Nghị định 52 trên trang chủ website.

–     Xây dựng và công bố công khai trên website quy chế hoạt động của Nền tảng giao dịch thương mại điện tử theo quy định tại Điều 38 Nghị định 52; theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế đó trên Nền tảng giao dịch thương mại điện tử.

–     Yêu cầu người bán trên Nền tảng giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 29 Nghị định 52 khi đăng ký sử dụng dịch vụ. Với người bán nước ngoài, các tên riêng được phiên âm tiếng Việt hoặc thể hiện bằng ký tự La tinh.

–     Có cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên Nền tảng giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác, đầy đủ.

–     Lưu trữ thông tin đăng ký của các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia Nền tảng giao dịch thương mại điện tử và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.

–     Thiết lập cơ chế cho phép thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia Nền tảng giao dịch thương mại điện tử thực hiện được quy trình giao kết hợp đồng theo quy định tại Mục 2 Chương II Nghị định 52 nếu website có chức năng đặt hàng trực tuyến.

–     Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân, tổ chức, cá nhân và thông tin cá nhân của người tiêu dùng.

–     Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên Nền tảng giao dịch thương mại điện tử:

  Ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật;

  Gỡ bỏ thông tin về hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

  Phối hợp với các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ rà soát và gỡ bỏ các sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy trình, thủ tục công bố tại Quy chế hoạt động của Nền tảng giao dịch thương mại điện tử;

  Cảnh cáo hoặc từ chối cung cấp dịch vụ có thời hạn hoặc vĩnh viễn đối với những cá nhân, thương nhân, tổ chức có hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật;

  Các biện pháp khác theo Quy chế hoạt động của Nền tảng giao dịch thương mại điện tử.

–     Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra, xử lý các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật và giải quyết tranh chấp, khiếu nại.

  Cung cấp thông tin về đối tượng có dấu hiệu, hành vi vi phạm pháp luật trên Nền tảng giao dịch thương mại điện tử cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi phát hiện hoặc nhận được các thông tin nêu trên;

  Thường xuyên cập nhật từ khóa theo khuyến cáo từ cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và lọc thông tin theo từ khóa trước khi thông tin về hàng hóa, dịch vụ hiển thị trên website;

    Tiếp nhận, phản hồi thông tin để giải quyết khiếu nại, phản ánh và tranh chấp liên quan đến Nền tảng giao dịch thương mại điện tử tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ online.gov.vn.

–     Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên Nền tảng giao dịch thương mại điện tử, chất lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại hoặc hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại. Khi khách hàng trên Nền tảng giao dịch thương mại điện tử phát sinh mâu thuẫn với người bán hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, phải cung cấp cho khách hàng thông tin về người bán, tích cực hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

–     Đối với những Nền tảng giao dịch thương mại điện tử có chức năng đặt hàng trực tuyến, ngoài các nghĩa vụ trên, thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ Nền tảng giao dịch thương mại điện tử có trách nhiệm:

  Chỉ định đầu mối tiếp nhận yêu cầu và cung cấp thông tin trực tuyến cho cơ quan quản lý nhà nước về các đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; đầu mối này sẽ cung cấp thông tin trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm tiếp nhận yêu cầu để kịp thời phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo;

  Đại diện cho người bán nước ngoài trên Nền tảng giao dịch thương mại điện tử giải quyết các khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến hàng hóa, dịch vụ do thương nhân nước ngoài cung cấp và có trách nhiệm thông báo nghĩa vụ thuế của người bán nước ngoài khi tham gia Nền tảng giao dịch thương mại điện tử theo quy định của pháp luật Việt Nam;

  Là đầu mối tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của người tiêu dùng trong trường hợp một giao dịch thực hiện trên Nền tảng giao dịch thương mại điện tử có nhiều hơn 02 bên tham gia;

  Lưu trữ thông tin về các giao dịch đặt hàng được thực hiện trên Nền tảng giao dịch thương mại điện tử theo quy định của pháp luật về kế toán;

–    Liên đới bồi thường thiệt hại trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ quy định tại các khoản 8, khoản 9 Điều 36 của Nghị định 52 mà gây thiệt hại.

–    Đối với hoạt động cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến: (i) Tuân thủ các quy định của luật thương mại và các quy định pháp luật có liên quan về hoạt động khuyến mại, (ii) Bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng theo quy định tại Mục 1, Chương V của Nghị định 52/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung (“Nghị định 52”), (iii) Công bố đầy đủ các nội dung như được quy định tại Điều 40 của Nghị định 52, (iv) Chịu trách nhiệm của bên thứ ba trong việc cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng theo quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, (v) Bồi thường cho khách hàng nếu phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ hoặc thẻ khách hàng thường xuyên do mình phát hành bị đối tác từ chối trái với các điều kiện đã công bố trên website hoặc trên chính phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ, thẻ khách hàng thường xuyên đó, (vi) Thực hiện các quy định tại Mục 2 Chương II và Mục 2 Chương V Nghị định 52.

XII. Quyền và trách nhiệm thành viên tham gia Nền tảng giao dịch Rencity

Quyền của Thành viên Nền tảng Rencity

–   Khi đăng ký trở thành thành viên của Rencity và được Rencity đồng ý, thành viên sẽ được mua và bán hàng hóa đăng trên Rencity.

–   Đối với thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc quản lý những giao dịch tại Rencity và đăng bán sản phẩm của mình trên Nền tảng Rencity.

–   Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Nền tảng Rencity trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax, email hoặc gọi điện cho Nền tảng Rencity.

Nghĩa vụ của Thành viên Nền tảng Rencity

–     Thành viên có trách nhiệm cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến bản thân để đảm bảo hoàn thành đơn hàng một cách trung thực và chính xác bao gồm: tên giao dịch, địa chỉ, phương thức thanh toán lựa chọn, điện thoại liên hệ. Riêng đối với Người bán phải cung cấp đầy đủ, trung thực và chính xác các thông tin bao gồm tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân; số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân; số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác;

–     Người dùng nói chung chịu trách nhiệm đối với các nội dung đăng tải, các hành vi và nguyên tắc ứng xử khi tham gia cộng đồng mua bán online Rencity.

–     Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

–     Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Nền tảng Rencity về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

–     Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Nền tảng Rencity và những thông tin đang tải lên Nền tảng Rencity hoặc cho những cá nhân, bộ phận có liên quan của Nền tảng Rencity trong quá trình đăng bán, đăng ký thành viên, xử lý tranh chấp, khiếu nại hoặc các hoạt động khác trên Nền tảng Rencity là chính xác, trung thực, không xâm phạm bí mật đời tư, bí mật kinh doanh của bất cứ tổ chức, cá nhân nào bao gồm cả thông tin cá nhân, bí mật đời tư, bí mật kinh doanh của Rencity cũng như cả nhân viên, đối tác của Rencity.

–     Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Nền tảng Rencity.

–     Người Mua có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch, hàng hóa và các thông tin khác cho Nền tảng Rencity trong quá trình giải quyết tranh chấp phát sinh giữa Người Mua và Người Bán diễn ra qua Nền tảng phù hợp với các quy định, chính sách, quy chế của Nền tảng Rencity.

–     Người Bán có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Người Mua nếu có thể chứng minh được lỗi đó thuộc về Người Bán.

–     Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Nền tảng Rencity vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Nền tảng Rencity hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

–     Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Nền tảng Rencity cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Nền tảng Rencity trong Quy định này.

–    Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Nền tảng Rencity dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Nền tảng Rencity.

–     Thành viên không được có các hoạt động mang tính gây rối cản trở hoạt động kinh doanh bình thường của Nền tảng Rencity cũng như của những thành viên khác trên Nền tảng Rencity bao gồm nhưng không giới hạn (i) thực hiện việc khiếu nại vô căn cứ về các hoạt động trên Nền tảng Rencity của các thành viên khác, (ii) thực hiện khiếu nại, gửi email, tin nhắn, thông báo nhiều lần về cùng một vụ việc đã được Nền tảng Rencity đưa ra quyết định cuối cùng (iii) gửi email, tin nhắn, thông báo đến nhiều tổ chức cũng như cá nhân (bao gồm nhân viên, người quản lý của Nền tảng Rencity, đối tác của Nền tảng Rencity) không liên quan, không có thẩm quyền trong quá trình giải quyết các khiếu nại, tranh chấp trên Nền tảng Rencity, hoặc (iv) có các hành vi đe dọa tính mạng, danh dự, nhân phẩm của thành viên khác trên Nền tảng Rencity cũng như của nhân viên, người quản lý, đối tác của Nền tảng Rencity trong quá trình giải quyết khiếu nại, tranh chấp trên Nền tảng Rencity.

–     Tuân thủ các quy định, chính sách, Tiêu chuẩn cộng đồng của Nền tảng Rencity và các quy định của pháp luật có liên quan trong quá trình sử dụng dịch vụ.

XII. Quyền và trách nhiệm thành viên tham gia Nền Tảng giao dịch Rencity

Quyền của Thành viên Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity

–   Khi đăng ký trở thành thành viên của Rencity và được Rencity đồng ý, thành viên sẽ được thuê và cho thuê phòng  đăng trên Rencity.

–   Đối với thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc quản lý những giao dịch tại Rencity và đăng cho thuê danh sách phòng của mình trên Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity.

–   Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax, email hoặc gọi điện cho Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity.

Nghĩa vụ của Thành viên Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity

–     Thành viên có trách nhiệm cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến bản thân để đảm bảo hoàn thành giao dịch một cách trung thực và chính xác bao gồm: tên giao dịch, địa chỉ, phương thức thanh toán lựa chọn, điện thoại liên hệ. Riêng đối với Người cho thuê phải cung cấp đầy đủ, trung thực và chính xác các thông tin bao gồm tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân; số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân; số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác;

–     Người dùng nói chung chịu trách nhiệm đối với các nội dung đăng tải, các hành vi và nguyên tắc ứng xử khi tham gia cộng đồng thuê cho thuê Rencity.

–     Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

–     Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

–     Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity và những thông tin đang tải lên Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity hoặc cho những cá nhân, bộ phận có liên quan của Nền Tảng Rencity trong quá trình đăng cho thuê, đăng ký thành viên, xử lý tranh chấp, khiếu nại hoặc các hoạt động khác trên Nền Tảng Rencity là chính xác, trung thực, không xâm phạm bí mật đời tư, bí mật kinh doanh của bất cứ tổ chức, cá nhân nào bao gồm cả thông tin cá nhân, bí mật đời tư, bí mật kinh doanh của Rencity cũng như cả nhân viên, đối tác của Rencity.

–     Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity.

Người cho thuê có trách nhiệm thanh toán các khoản phí theo quy định của  Rencity, bao gồm tất cả các giao dịch cho thuê phát sinh từ thông tin Người thuê có tương tác với danh sách phòng của Người cho thuê. Các khoản phí sẽ giúp nền tảng được duy trì và đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của Rencity.

–     Người thuê có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch, phòng  và các thông tin khác cho Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity trong quá trình giải quyết tranh chấp phát sinh giữa Người thuê và Người cho thuê diễn ra qua Nền Tảng phù hợp với các quy định, chính sách, quy chế của Nền Tảng Rencity.

–     Người cho thuê có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Người thuê nếu có thể chứng minh được lỗi đó thuộc về Người cho thuê.

–     Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt phòng, chào phòng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

–     Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity trong Quy định này.

–    Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity.

–     Thành viên không được có các hoạt động mang tính gây rối cản trở hoạt động kinh doanh bình thường của Nền Tảng Rencity cũng như của những thành viên khác trên Nền Tảng Rencity bao gồm nhưng không giới hạn (i) thực hiện việc khiếu nại vô căn cứ về các hoạt động trên Nền Tảng Rencity của các thành viên khác, (ii) thực hiện khiếu nại, gửi email, tin nhắn, thông báo nhiều lần về cùng một vụ việc đã được Nền Tảng Rencity đưa ra quyết định cuối cùng (iii) gửi email, tin nhắn, thông báo đến nhiều tổ chức cũng như cá nhân (bao gồm nhân viên, người quản lý của Nền Tảng Rencity, đối tác của Nền Tảng Rencity) không liên quan, không có thẩm quyền trong quá trình giải quyết các khiếu nại, tranh chấp trên Nền Tảng Rencity, hoặc (iv) có các hành vi đe dọa tính mạng, danh dự, nhân phẩm của thành viên khác trên Nền Tảng Rencity cũng như của nhân viên, người quản lý, đối tác của Nền Tảng Rencity trong quá trình giải quyết khiếu nại, tranh chấp trên Nền Tảng Rencity.

–     Tuân thủ các quy định, chính sách, Tiêu chuẩn cộng đồng của Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity và các quy định của pháp luật có liên quan trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Quyền và trách nhiệm của Người cho thuê trên ứng dụng Rencity

  Ngoài các quyền và nghĩa vụ chung của Thành viên trên ứng dụng Rencity, Người cho thuê còn có các quyền và nghĩa vụ như sau:

–     Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin quy định tại Điều 29 Nghị định 52 cho thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ TMĐT khi đăng ký sử dụng dịch vụ.

–     Cung cấp đầy đủ thông tin về phòng , dịch vụ theo quy định từ Điều 30 đến Điều 34 Nghị định 52 khi cho thuê phòng hoặc cung ứng dịch vụ trên Nền Tảng trực tuyến thuê phòng.

–     Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về phòng , dịch vụ cung cấp trên Nền Tảng trực tuyến thuê phòng.

–     Thực hiện các quy định tại Mục 2 Chương II Nghị định 52 khi ứng dụng chức năng TMĐT trên Nền Tảng trực tuyến thuê phòng.

–     Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.

–    Người cho thuê có trách nhiệm thanh toán các khoản phí theo quy định của  Rencity, bao gồm tất cả các giao dịch cho thuê phát sinh từ thông tin Người thuê có tương tác với danh sách phòng của Người cho thuê. Các khoản phí sẽ giúp nền tảng được duy trì và đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của Rencity.

–     Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi cho thuê phòng  hoặc cung ứng dịch vụ trên Nền Tảng trực tuyến thuê phòng.

–     Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

–     Đối với thương nhân, tổ chức, cá nhân có phòng , dịch vụ được khuyến mại phải cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về phòng , dịch vụ được khuyến mại và thực hiện đúng các cam kết về chất lượng phòng , dịch vụ được khuyến mại theo như thông tin đã cung cấp.

–     Đối với Người cho thuê nước ngoài: phải đặt tên bằng ký tự Latinh hoặc phải được phiên âm tiếng Việt. Việc cho thuê phòng của Người cho thuê nước ngoài trên Nền Tảng Rencity phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về nhập khẩu theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Người cho thuê nước ngoài phải đảm bảo một trong các điều kiện sau đây:

Phải thực hiện quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam theo quy định của pháp luật; hoặc

Thực hiện nhập khẩu theo ủy thác của người thuê đối với phòng  do thương nhân, tổ chức nước ngoài giao dịch trên Nền Tảng trực tuyến thuê phòng;

Chỉ định đại lý thương mại của mình tại Việt Nam.

Phân định trách nhiệm giữa Người cho thuê, Người thuê và Rencity trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ giao dịch thực hiện trên website/ứng dụng

Nếu có tranh chấp, khiếu nại phát sinh giữa Người dùng với nhau thì các bên sẽ giải quyết trên cơ sở tự thỏa thuận, thương lượng và hoà giải. Rencity sẽ hỗ trợ người xử lý khiếu nại bằng cách cử nhân viên liên lạc, hoà giải, nếu họ tập hợp bằng chứng cụ thể và xác thực về việc bị vi phạm gửi đến cho Rencity. Nếu vụ việc vượt quá thẩm quyền và khả năng của mình, Rencity sẽ đề nghị người bị vi phạm chuyển vụ việc cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Trong trường hợp này, Rencity vẫn hỗ trợ để bảo vệ tốt nhất bên bị vi phạm.

Nếu có khiếu nại phát sinh giữa Người thuê và Người cho thuê phòng nước ngoài, Rencity có trách nhiệm đại diện cho Người cho thuê phòng giải quyết tranh chấp phát sinh theo quy định của Bộ luật dân sự về đại diện.

Nếu có tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng dịch vụ liên quan giữa Người dùng với Rencity, thì Rencity sẽ giải quyết vụ việc tuân thủ quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại đã được công bố trên Website/Ứng dụng.

XIII. Điều khoản áp dụng

Quy chế Nền tảng cho thuê và quản lý phòng Rencity chính thức có hiệu lực thi hành sau năm (05) ngày kể từ ngày đăng tải lên website. Nền Tảng trực tuyến thuê phòng Rencity có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Nền Tảng trực tuyến thuê phòng Rencity và/hoặc website www.rencity.vn cho các thành viên biết và thực hiện theo quy định pháp luật. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

XIV. Điều khoản cam kết

Mọi thành viên và đối tác/Người cho thuê phòng khi sử dụng Rencity làm giao dịch thuê cho thuê trực tuyến thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế này.

Mọi thắc mắc của khách phòng xin vui lòng liên hệ với Rencity theo thông tin dưới đây để được giải đáp:

Mọi thắc mắc, khiếu nại, hoặc cần hỗ trợ xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN RENCITY

Địa chỉ: 9A Nguyễn Xiển, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: cskh@rencity.vn

Hotline: 1900 633 519