Hướng dẫn sử dụng

1. Đăng ký tài khoản

Bước 1
Truy cập App Rencity và lựa chọn mục "Đăng ký"
Bước 2
Nhập "Họ tên" và "Số điện thoại", sau đó nhấn "Đăng ký"
Bước 3
Nhập mã OTP được gửi qua tin nhắn SMS
Bước 4
Lựa chọn mục "Người cho thuê phòng", sau đó nhấn "Cập nhật" để hoàn tất đăng ký tài khoản
Previous slide
Next slide

2. Kích hoạt ví

Bước 1
Tại màn hình trang cá nhân, chọn mục "Kích hoạt ví"
Bước 2
"Đồng ý" với Chính sách bảo mật của Rencity
Bước 3
Nhập các thông tin KYC và chọn "Cập nhật" để hoàn tất đăng ký ví
Previous slide
Next slide

3. Tạo tòa nhà

Bước 1
Trong màn hình trang cá nhân, chọn mục "Tạo tòa nhà"
Bước 2
Nhập các thông tin cụ thể và "Lưu tòa nhà", hoặc nhấn "Đăng tin" để cho thuê ngay
Previous slide
Next slide

4. Tạo Phòng

Bước 1
Trong màn hình trang cá nhân, chọn mục "Tạo phòng"
Bước 2
Nhập các thông tin cụ thể và "Lưu phòng", hoặc nhấn "Đăng tin" để cho thuê ngay
Previous slide
Next slide

5. Tạo Bài Đăng

Bước 1
Trong màn hình trang cá nhân, chọn mục "Tạo bài đăng"
Bước 2
Chọn tòa nhà/phòng
Bước 3
Chọn tòa nhà/phòng
Bước 4
Chọn tòa nhà/phòng muốn cho thuê, sau đó xác nhận
Bước 5
Thêm tiêu đề và nhấn "Thêm bài đăng" để hoàn tất
Previous slide
Next slide

5. Tạo Hợp Đồng

Bước 1
Trong màn hình trang cá nhân, chọn mục "Tạo hợp đồng"
Bước 2
Nhập thông tin người thuê, thông tin tòa nhà và thời hạn thuê. Sau đó nhấn "Tạo hợp đồng" để hoàn tất
Previous slide
Next slide